ΛΑ.Β.Υ.Σ. Α.Β.Ε.Ε.

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 
Image

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Συλλογή

Παρέχονται υπηρεσίες συλλογής ζωικών υποπροϊόντων από τον χώρο σας.

Μεταφορά

με ιδιόκτητα αλλά και συνεργαζόμενα αδειοδοτημένα οχήματα στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας.

Μεταποίηση - Αδρανοποίηση

ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 (231Υ1EL42M) και κατηγορίας 3 (9Υ3EL42M).

ΣΤΟΧΟΣ

 
Διαχρονικός στόχος της εταιρείας μας είναι η συνεχής αναβάθμιση των εγκαταστάσεών παραγωγής  μας, η βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών, η δημιουργία συνεργασιών, η πλήρης συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, η προστασία την δημόσιας υγείας και η περιβαλλοντική συμμόρφωση.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 
Image
Image

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ